Vackra och solida gravvårdar helt utefter dina önskemål

Kontakta oss

Tillverkning

Vi tillverkar solida och vackra gravstenar i
svensk, finsk och norsk granit.

Renovering

Vi slipar bort gammal text och ersätter med ny samt förbättrar slitna texter.
rengöring, ommålning, omförgyllning.

Markförankring

Vi förankrar stenen så att den står stadigt och inte kan välta.


Våra produkter

Sedan urminnes tider har mäniskan rest stenar över sina kära bortgångna. Stenen är evig precis som vi vill att minnet av den bortgångna ska vara. Du kan under alla förhållanden vara förvissad om att vi gör vårt yttersta för att framställa en gravvård som hedrar den bortgångne på det sätt du önskar. År efter år.

Våra produkter